Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

HWP N2 wint van De Uil N2

Michael Kubbenga | | HWP N2 | 0 reacties

Hoe zouden we de winterstop hebben doorstaan? Voor de winterstop resulteerden de twee laatste in een nederlaag. Zouden we die tendens kunnen ombuigen? Het antwoord op de laatste vraag is een volmondig ja. Op maandagavond 30 januari traden we in Hillegom aan tegen De Uil N2. Een aantal van ons had zich voorbereid door mee te doen aan het Tata Steel-toernooi.

Voor ondergetekende (als teamleider) werd het een redelijk ontspannen avond.

Dat begon ermee doordat Sjoerd op bord 6 met zwart na ruim een uur de score voor ons opende met een vlotte aanvalspartij. Sjoerd was invaller voor Harrie die van een welverdiende vakantie geniet. Sjoerd pakte zijn tegenstander zeer voortvarend aan. Vroeg in de opening rukte hij met de h-pion op (conform de huidige mode) en wist de koningsstelling van de tegenstander ermee uit elkaar te slaan. De open gekomen h-lijn werd effectief bezet door de zwarte torens. Vervolgens werd nog een pion buitgemaakt en alle overgebleven stukken werden op de witte koning gericht. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat de tegenstander in onderstaande stelling afzag van een moeizame en waarschijnlijk hopeloze verdediging.

Zelf was ik ook redelijk vlot klaar. Spelend met zwart op bord 2 had ik in de partij weinig te duchten. In de opening gaf mijn tegenstander een pion weg. Hierdoor kreeg ik een mooie vrijpion in het centrum die uiteindelijk de beslissing zou moeten brengen. Mijn tegenstander was daarna ook nog extra behulpzaam door veel stukken te ruilen en tenslotte zomaar ook nog een stuk weg te geven.

Ik dacht eerst dat de stand hiermee 2-0 voor ons was geworden, maar helaas bleek Kir op bord 8 net een paar minuten eerder te hebben verloren. Met zwart kwam hij redelijk uit de opening maar op een gegeven moment verwaarloosde hij de verdediging van zijn koning waardoor de witte dame gesteund door een ver opgerukte h-pion (ja ook hier!) en een loper een onweerstaanbare aanval inzette.

En na nog een uur werd het 2-2. Eigenlijk volkomen onverwacht verloor Frank (met wit op bord 7). Vanuit de opening won hij eerst een pion en ging vervolgens voor nog meer. Echter een vergissing in de zetvolgorde zorgde ervoor dat hij geen kwaliteit plus twee pionnen won maar een stuk verloor. Heldhaftige pogingen om toch nog tot een koningsaanval te komen werden kundig afgeslagen.

Gelukkig kwamen we weer snel op voorsprong door een overwinning van Enno op bord 1. Hij had zich zorgvuldig voorbereid op de opening(en) van zijn tegenstander. Die voorbereiding kon na één zet al vergeten worden want er kwam een Siciliaan op het bord en daar was nou net niet op gerekend. Maar zoals in eerdere teamwedstrijden al bleek voelt Enno zich zeer thuis in het stellingstype dat dan ontstaat. Hij kwam positioneel overwegend te staan, won een pionnetje, zette een koningsaanval op die weliswaar werd afgeslagen maar nóg een pion opleverde en wikkelde vervolgens d.m.v. stukkenruil af naar een simpel gewonnen pionneneindspel. 2-3

En de voorsprong werd vergroot door onze andere invaller Richard op bord 4 met zwart. Hij verving de ziek geworden Frank Homburg en deed dat met verve. Hij kwam zonder problemen de opening door dat leverde de volgende stelling op na de 26e zet van zwart.

Deze stelling is volgens de computer vrijwel gelijk maar actief samenspel van de zwarte koning met de loper resulteerde een paar zetten later in deze stelling.

En dit is een gewonnen stelling voor zwart. Richard speelde dit keurig uit. Dreigde met de koning naar de damevleugel te lopen maar ging toen weer snel naar de koningsvleugel om de eenzame h-pion op te halen. 2-4

Vervolgens verkleinde De Uil de achterstand. Pepijn verloor in een partij die van alle logica gespeend leek. Spelend op bord 5  met wit kreeg hij een mooie aanval die zomaar een aantal pionnen had kunnen opleveren. Maar hij ging (niet ten onrechte) voor een mataanval op de zwarte koning. Weliswaar ging die niet mat maar dat zou alleen tegen zware materiële verliezen voorkomen kunnen worden. Echter Pepijn werd verrast door een niet verwachte terugzet van de zwarte dame. Een simpel paardvorkje had Pepijn deze dame opgeleverd. Hij overzag dat helaas en wikkelde af naar een nog steeds goed staand eindspel. Maar waarschijnlijk gedesillusioneerd door de gang van zaken maakte hij op een aantal momenten niet de juiste keuze en verloor de partij. 3-4

Daarna was alleen Bart met wit op bord 3 nog bezig. Toen Richard en Pepijn nog bezig waren informeerde Bart bij me of remise voldoende zou zijn. Ik gaf hem mee (gezien de stand toen in de andere partijen) om door te spelen maar niet te veel risico’s te nemen. Dat Bart de mogelijkheid van remise overwoog had waarschijnlijk te maken met het partij verloop: hij kwam met een klein voordeel uit de opening maar bleef te lang met de koning in het centrum waardoor zwart in het voordeel kwam en wit alle zeilen moest bijzetten om niet ten onder te gaan. Zie de volgende stelling na zet 28 van zwart.

De witte torens zijn gebonden aan de verdediging van de loper en de tweede rij. De activiteit van de zwarte dame overtreft duidelijk die van wit.

Er volgde nu 29. Tc2 b4 30. axb4 axb4 31. Tb2 Ta8 32. Tf2 Taa3 33. Kg2 Dd6? 34. Dd4! Tec3

En wits volgende zet maakt het mogelijk dat alle witte stukken actief kunnen worden en wit duidelijk in het voordeel komt.

35. c5! Dxc5 36. Dxc5 Txc5 37.Txb4 Kf8 38. Td4

Het vervolg leidde tot de volgende stelling die door Bart perfect tot winst werd gevoerd

43. Kf4 Kd6 44. Kf5 Tb3 45. Kg6 Txf3 46. Kxg7 f5 47. gxf5 Txf5 48. Kxh6 Ke5 49. Td1 Tf6+ 50. Kg7 Td6 51. h6 Td7+ 52. Kg6 Td6+ 53. Kg5 Td7 54. d6 Ke6 55. Kg6 Td8 56. h7 en zwart geeft op.

Eindstand 3-5 voor HWP

Zie voor de gedetailleerde uitslagen hier

Plaats nieuwe reactie

Reacties (0)

Geen reacties gevonden.