Karel Kuip Vierkampen 2023

De Karel Kuip Vierkampen zijn in 2023 terug van weggeweest! Nadat het toernooi vanwege corona een aantal jaar geen doorgang kon vinden, worden de vierkampen dit jaar weer gehouden op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei.

Meld je meteen aan

Programma
vrijdagavond 20.00 uur (aanmelden in de zaal tot 19.15 uur)
zaterdag 9.30 uur en 13.30 uur

Speeltempo
Alle zetten in 90 minuten + 10 seconden toegevoegde tijd per zet vanaf zet 1.

Indeling
In groepen op basis van rating

Inschrijfgeld
Maak tegelijk met je aanmelding het bedrag van € 10,- over naar bankrekening: 
NL04 INGB 0003 5203 69 ten name van Stichting HWP Schaakactiviteiten.
NB geen betaling aan de zaal!

Prijzen
Per groep: 1e prijs € 25
Bij gelijk eindigen wordt de prijs gedeeld.

De uitslagen worden aan de ratingcommissie van de KNSB doorgegeven.