Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Reglementen

Statuten HWP Haarlem
De statuten van HWP Haarlem beschrijven de grondregels van de vereniging. De statuten zijn voor het laatst vastgesteld in 2001 en worden ondersteund door het huishoudelijk reglement.
Download de statuten (PDF)

Huishoudelijk reglement
Het Huishoudelijk reglement beschrijft de rechten en plichten van leden, de ledenvergadering, het bestuur, de kascommissie en de reglementen omtrent de interne en externe wedstrijden.
Download het Huishoudelijk reglement (PDF)

Reglement interne competities
De regels volgens welke de interne competitie en het interne bekertoernooi worden verspeeld, staan in dit reglement.
Download het reglement Interne competitie en bekertoernooi (PDF)

Gedragsregels
Trainers, teamleiders en begeleiders zijn gehouden aan de gedragsregels van de vereniging. Deze zijn gebaseerd op de Gedragscode Sport van NOC*NSF.
Download het Gedragsreglement HWP Haarlem (PDF)

Gelijke behandeling in de sport
HWP Haarlem heeft de Verklaring Gelijke behandeling in de sport van de gemeente Haarlem, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en SportSupport ondertekend.
Verklaring gelijke behandeling in de sport (PDF)

Privacystatement
De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Een en ander is vastgesteld in het privacy statement van de vereniging.
Privacy statement HWP Haarlem (PDF)